Pasqyrë e përgjithshme

  • AfarizĂ«m Biznes, TokĂ« / ParcelĂ«
  • Lloji i pronĂ«s

PĂ«rshkrimi

Informata

Parcelat gjinden në Vlorë, zona kadastrale nr:8604. Lokacioni: https://goo.gl/maps/X2UZMUAgCLUTa63C9

 

Sipërfaqja e tokës është 25000m², që I bie 2.5 hektar, apo 25 dylym, apo 250 ari. Ajo shitet si tërësi, apo edhe në
sipërfaqe më të vogla, nga 5000m² apo edhe më të vogla. Mundësitë e ndarjes do paraqiten në ofertat e
mëposhtme.

Toka është e mbuluar nga pishat me lartësi 7 deri 10 metra të gjatë.

Toka ka qasje në deti, me gjerësi 42 metra.

Lejohen ndërtimet prej druri, restorante, villa/kasolle/bujtina, por paraprakisht duhet bërë projekti dhe dorëzuar në

komunë/bashki për të marrë leje. Siç edhe janë ndërtuar e po ndërtohen në vazhdimësi. Konkretisht fqiu i parë, shih
foto nr 9 dhe 10

Ndërtimet e betonit nuk lejohen, sipas legjislacionit në fuqi.


Nuk lejohet prerja e pishave, përveçse duke e zëvendësuar me tjetër apo me dy tjera..


Infrastruktura: Rruga prapa tokës është e asfaltuar. Ndërsa rruga përpara kah deti është asfaltuar rishtazi deri ku

fillon toka, e pritet të vazhdojë tutje vitin e ardhshëm, gjerësia e saj është 7 metra. Rruga është me ndriçim, energjia
elektrike ka ardhur poashtu, e edhe ujësjellësi. Ndërsa kanalizimi ende jo, për momentin, kush ka ndërtuar përdorë
gropa septike, në deti është e ndaluar derdhja e ujrave të zeza.

Mundësitë e pagesës: Me para kesh, me pritje (jo të gjatë), pranohen edhe kompenzime/ndrrime.


Detaj me rëndësi për blerësit: Nëse blini pak çmimi rritet, nëse blini më shumë çmimi ulet.

Për më shumë detaje shkarko fajllin e mëposhtëm:

Infot_dhe_Ofertat_e_tokës_në_Vlorë_Plots_offers_and_infos_in_Vlora (2)

 

Informations

The plots are in Vlora, cadastral zone no: 8604. Location: https://goo.gl/maps/X2UZMUAgCLUTa63C9

The surface of the land is 25000m², hich falls to 2.5 hectares, or 25 dylym, or 250 ari. It is sold as a whole, or even in
smaller areas, from 5000m² or even smaller to 100m² suitable for small villas. Sharing options will be presented in
the following offers.

The ground is covered with pines 7 to 10 meters high.

The land has access to the sea, with a width of 42 meters.
wooden constructions, restaurants, villas / huts / inns are allowed, but the project must be done in advance and submitted to
the municipality to obtain a permit. As they have been built and are being built continuously. Specifically the first neighbor as
seen in photos 9 and 10.

Concrete constructions are not allowed, according to the legislation in force.

It is not allowed to cut pine trees, except by replacing it with another or two others.

Infrastructure: The road behind the ground is paved. Also the road ahead to the sea has been newly paved until the
land starts, it is expected to continue next year, its width is 7 meters. The road is lighted, electricity has also arrived,
and so has the water supply. While the sewerage is not yet, at the moment, who has built uses septic tanks, the
discharge of sewage into the sea is prohibited.

Important detail for buyers: If you buy a little the price goes up, if you buy a lot the price goes down.

If you want to see the prices, look at the word file

Infot_dhe_Ofertat_e_tokës_në_Vlorë_Plots_offers_and_infos_in_Vlora (2)

⬇️⬇️⬇️

Dokumentat e pronës

Infot_dhe_Ofertat_e_tokës_në_Vlorë_Plots_offers_and_infos_in_Vlora (2)

Adresa

  • Qyteti VlorĂ«
  • Vendi Kosove

Detaje

Updated on September 21, 2022 at 1:38 pm
  • Lloji i pronĂ«s: AfarizĂ«m Biznes, TokĂ« / ParcelĂ«
  • Statusi i pronĂ«s: Shitet

Detaje shtesë

  • Shitet trualli nĂ« VlorĂ« me dalje nĂ« Deti:

Infot e kontaktit

S
haki.demiri
  • haki.demiri

Pyesni për këtë pronë

Listime të ngjashme

Compare listings

Compare
haki.demiri
  • haki.demiri